septic-price – https://septic-tank.ir/%d8%b3%d9%be%d8%aa%db%8c%da%a9-%d8%aa%d8%a7%d9%86%da%a9.html

برای دفع فاضلاب چه کاری باید کرد ؟
سپتیک تانک تنها مخزنی است که می تواند فاضلاب را در خود انبار کرده و با داشتن محیط بی هوازی تجزیه فاضلاب را انجام داده و پساب زلال اما میکروبی را به چاه جذبی هدایتنماید .
به همین دلیل قیمت سپتیک تانک در انواع مختلف می تواند متفاوت باشد .
هم اینکه حجم مخزن فاضلابی از 3مترمکعب تا 100000 لیتر می تواند بصورت یکپارچه متفاوت باشد که بسته به مزان فاضلاب تولیدی و نوع فاضلاب خروجی از بخش مورد نظر نصب سپتیک تانک باشد .

septic-price's job listings

No se encontraron trabajos.